Alles wat u moet weten over een traject bij Fiervoeters

Werkwijze
Informatie over onze Werkwijze
Aanmeld / aanvraagprocedure:

Vanzelfsprekend is een telefonische kennismaking – informatief gesprek mogelijk.

1. Vul de aanmeldformulieren in en stuur ze op per post.
Op de pagina Aanmelden en contact kan je de aanmeldformulieren downloaden.
*Na ontvangst sturen wij een ontvangstbevestiging en een datum voor intake per mail.
* Wanneer je graag zou willen starten met een eigen, mogelijk geschikte hond dan graag ook de bijlage eigen hond, invullen.

2. Intake aan huis.
1 of 2 medewerkers van Fiervoeters komen bij u thuis langs.
Tijdens de intake bespreken we uw situatie en klachten en verkennen we de mogelijkheden voor een traject.
* Vanzelfsprekend is een telefonische kennismaking vooraf, mogelijk.
* Uitslag intake binnen 2 weken.
* Wanneer het een intake met eigen hond betreft dan plannen we altijd tenminste 2 aparte afspraken voor een algemene en uitgebreide gedragstest en medische keuring.

3. Financiering / vergoeding.
Een aanvraag voor financiering bij de WMO word (bij voorkeur) pas na de intake gedaan.
De gemeente neemt binnen de wettelijke termijn van 8 weken een beslissing.

4. Start van het traject / fase traject voorbereidingen.

Trajectvoorbereiding

Na het afronden van de aanmeld en indicatie procedure kan het voorbereidende traject starten! Dit bestaat uit onder andere:

 • Het lezen (leren) en uitvoeren van opdrachten in de theoriemap (raskeuze, theoretische basiskennis etc.).
 • Samen onderzoeken en overleggen we over het te kiezen ras en maken we afspraken over aanschaf en zoeken naar een fokker.
 • Vooruitplannen van de teamtrainingen.
 • Afspraken over evt. te volgen (basis)trainingen bij gewone hondenscholen in de directe omgeving.
 • Afspraken over persoonlijke doelen.
 • Praktische afspraken mbt betrokken zorg / hulpverlening.
 • Anders: voorbereiding op komst hond of pup.
Fase 1:

Fase 1 staat in het teken van opgroeien en opvoeden en start op het moment dat de pup arriveert. 
Deze fase duurt ongeveer 1 tot 1.5 jaar.

De hoeveelheid begeleiding en lessen in deze periode kan variëren van 1x per maand tot 2x per week. Dit is afhankelijk van het verloop van het traject en de vraag van een deelnemer, bv. met betrekking tot persoonlijke doelen.

In overleg met de teamtrainer kunnen er meer of minder lessen gepland worden, binnen wat er beschikbaar is in het pakket.

Fase 2:

Fase 2 start pas als de hond ruim een jaar is (geweest) en baas en hond al een goed op elkaar in gespeeld team zijn.

De vaardigheden zitten er redelijk goed in en de hulphond (i.o.) is goedgekeurd en betrouwbaar op het gebied van gedrag bevonden.
Fase 2 bestaat uit het uitbreiden en vaker inzetten en strakker trainen van de vaardigheden.

Een uitgebreide medische screening volgt rond de 18 maanden om de hulphond ook medisch goed te keuren. Er word gekeken naar bekende erfelijke afwijkingen die veel voorkomen binnen het ras, (waaronder hd, ed, oogproblemen of andere erfelijke of medische aandoeningen).

De Teamtest

Aan het eind van Fase 2 is het team klaar voor de teamtest.

De teamtest kan pas afgenomen worden op het moment dat de hond fysiek en mentaal de volwassenheid bereikt heeft, er een goede samenwerking is waarbij er volledig volgens de standaarden gewerkt word, en de geleerde vaardigheden consistent uitgevoerd kunnen worden.

Slaagt een team aan het einde van het traject niet of slechts gedeeltelijk voor de teamtest, dan word er bekeken hoe het team verder geholpen kan worden, bijvoorbeeld met aanvullende training.

Jaarlijkse keuring / certificering

Na het slagen voor de teamtest worden teams jaarlijks opnieuw gekeurd, hierop word de status dan weer met een jaar verlengd.

De status van een bij FierVoeters aangesloten team is altijd uit te lezen middels het scannen van de aanwezige qr code op dekje en pasje.

Mocht een team niet door de herkeuring komen dan bekijken we de mogelijkheden voor aanvullende begeleiding of training.

Verwachtingen (belangrijk)

De (uiteindelijke) samenwerking met een hulphond is fantastisch voor vele gebruikers, maar om die optimale band en samenwerking te kunnen behalen vraagt dit een enorm grote inzet. Een traject is intensief en hard werken. Het is belangrijk om daarom bijvoorbeeld een goede (nood)opvang te hebben voor de momenten dat je het zelf niet trekt.

Gelukkig doe je het niet alleen en zijn wij er om te helpen en ondersteunen, ook tussen de lessen door staan we op regelmatige tijden (online) klaar om te helpen en vragen te beantwoorden.

We vinden het van groot belang om, voor we met elkaar in zee gaan, eerst samen de mogelijkheden goed te onderzoeken voor een traject (indicatie / intake).
Openheid en eerlijkheid naar elkaar toe is daarin van groot belang, want we moeten uiteindelijk ook met elkaar kunnen werken richting het doel.

Dierenwelzijn staat altijd op de eerste plaats.
We werken uitsluitend met ethisch verantwoorde, wetenschappelijk bewezen, positieve training en omgangs methodes en eisen dit ook van onze deelnemers.

Een hulphond moet zijn taken vrijwillig en met plezier uitvoeren om te kunnen slagen en dit is alleen te bereiken met een juiste manier van omgang. (zie de standaarden).

Een hulphond is een hulpmiddel.
– Het is belangrijk te weten dat het hebben van een hulphond ook soms beperkingen met zich mee brengt, zeker wanneer het nog een hulphond in opleiding is, er zijn situaties die niet geschikt zijn voor een hond.
Een hond kan bv. niet zomaar hele dagen mee op pad, zeker een jonge pup niet. Daarbij is niet elke situatie geschikt voor een (hulp)hond.
– Er moet altijd voldaan worden aan de standaarden.
– Een hulphond is geen vervanging voor therapie of reguliere behandelingen maar kan wel een goede aanvulling zijn.
– Een hulphond is bedoeld om altijd bij de eigenaar te zijn.

Aandacht voor uw persoonlijke doelen en welzijn
Wij vinden dat het opleiden van hulphonden (teams) uit meer bestaat dan enkel (hulp)hondentraining.
Voor bijna iedere deelnemer is coaching en maatwerk belangrijk en kan een traject unieke kansen bieden op het gebied van ontwikkeling en werken aan persoonlijke doelen.

De weg er naar toe, is minstens zo belangrijk en waardevol als het einddoel!

Risico’s
Een traject hulphond heeft veel te bieden, maar er is ook een kans dat een traject niet verloopt zoals gepland.

Dit kan door bijvoorbeeld medische ongeschiktheid van de hond, een veranderde persoonlijke situatie, enz.
Zowel teamtrainer, school als deelnemer dragen de verantwoordelijkheid om zorgvuldig te werken en eventuele problemen vroegtijdig te signaleren en te voorkomen.

Voortgangsrapportages en evaluatie

We houden een dossier bij van uw traject.

 • Na elke les word een voortgangsrapportage gemaakt door de teamtrainer. Deze word indien relevant naar u en naar kantoor verstuurd.
  Teams in opleiding kunnen gevraagd worden zelf ook maandelijks of naar eigen inzicht eerder, een voortgangsrapportage naar kantoor te sturen, welke toegevoegd zal worden aan het dossier.

Coaching & Begeleiding

Samen groeien tot een team

Training en begeleiding vind doorgaans plaats aan huis en of op een afgesproken locatie in de buurt. Ook is het mogelijk om samen met de teamtrainer ergens naar toe te reizen.

Samen met uw hulphond in opleiding doorloopt u stapsgewijs alle fases.

In het eerste jaar richten we ons op het vormen van een band, basisopvoeding en training. Vanzelfsprekend is er ook aandacht voor de aan te leren vaardigheden en werken we samen aan persoonlijke doelen in relatie tot de hulphond.

Samen met de hulphond verkennen en verleggen van grenzen:

Om een pup tot goede stabiele hulphond op te voeden is het belangrijk dat socialisatie en training in verschillende situaties plaatsvind en daar ook herhaald kan worden.

Dit kan al direct een uitdaging zijn omdat dit voor veel van onze deelnemers al lastigere situaties zijn, die de deelnemer later ook zelfstandig aan wil kunnen gaan met de hond.

Persoonlijke doelen en uitdagingen worden voorafgaand de start van een traject in kaart gebracht maar ook tijdens het traject regelmatig besproken.

Beschikbaarheid

 • Friesland  
 • Drenthe
 • Groningen 
 • Flevoland   
 • Gelderland/overijssel

*reistijd tot +- 1 uur vanaf Gytsjerk of Biddinghuizen.

Online les of ondersteuning

We bieden tijdens het traject onbeperkt online begeleiding, (fair use) voor vragen en begeleiding tussen de trainingen door.

Aanvullende begeleiding en lessen
Aanvullende lessen kunnen altijd op korte termijn ingepland worden.

aanmelden

Aanmelden voor een traject bij Fiervoeters?

 

Vragen? Bel of whatsapp:

06 – 419 141 46

Of mail:

Info@fiervoeters.nl

01. Download de aanmeld formulieren

Download de aanmeldformulieren via deze pagina
Vul ze in en stuur ze op (per post).

02. Doorloop de intake

We onderzoeken samen op welke manier een assistentiehond u kan ondersteunen en of een traject bij FierVoeters ook echt bij u past.

03. Starten

Na de intake en positieve indicatie bent u klaar om te starten.
*Ondersteuning bij het aanvragen van financiering door WMO na Intake en indicatie mogelijk.