Alles wat u moet weten over een traject bij Fiervoeters

Werkwijze

Op deze pagina vind u informatie over onze werkwijze.

Heeft u na het lezen van deze pagina toch nog vragen neem dan gerust contact met ons op.

Aanmelden & Intake

Hoe ziet de intake er uit? (Aanmelding nieuw traject)

Tijdens de intake maken we kennis en bespreken we hoe uw leven er nu uit ziet. We willen graag weten op welke gebieden een hulphond naar verwachting een toegevoegde waarde kan hebben en of wij vinden dat een traject bij u past.

Op basis daarvan maken we een advies en indicatie.

Vanzelfsprekend is een begeleider/ondersteuner, vriend of familielid meer dan welkom deel te nemen aan het gesprek.

Aansluiten met een eigen hond (wel/niet opgeleid).

Teams die in principe al “klaar” zijn of al over een geschikte hond beschikken zijn vanzelfsprekend welkom om bij ons aan te sluiten.
Uw intake zal bestaan uit een kennismaking, advies / indicatie en een gedragskeuring van uw hond.

Hiervoor zijn tenminste 2 afspraken nodig.

Een afspraak duurt gemiddeld 1.5 tot 2 uur.

Trajectplanning (nieuwe trajecten)

Tijdens de trajectplanning maken we keuzes en duidelijke afspraken over het door u te volgen traject.
Verwachtingen en praktische zaken worden verder op elkaar afgestemd.

Zaken die we bespreken zijn bijvoorbeeld:

– Het gekozen / te kiezen ras, overleg en afspraken over aanschaf, zoek en selectie/keuring ( hulp vanuit FierVoeters).
– Geplande en geadviseerde FierVoeters trainingen.
– (indien van toepassing) Afspraken over te volgen (basis)trainingen bij hondenscholen in de directe omgeving.
– Praktische afspraken over het traject mbt externe zorg.
– Basis planning van persoonlijke doelen klein / groot.
– Persoonlijke praktische aandachtspunten / oplossingen voor training en omgang, bijvoorbeeld socialisatie en (nood)opvang.

Zijn we het met elkaar eens, dan gaan we over tot het tekenen van de teamtrainings overeenkomst, waarop ook het theoretische voortraject kunnen starten (toegang tot theoriemap).

Voortraject / Theoriemap

De theoriemap bevat belangrijke kennis om effectief en efficiënt met de assistentiehond te kunnen groeien naar een optimale samenwerking. Daarnáást komt natuurlijk nog de basisopvoeding / theorie.

Vele handige tips en assistentiehond gerelateerde onderwerpen komen aan bod, met als doel het leren begrijpen en leren doorzien van gedrag van de hond.

Starten met een Pup, eigen hond of herplaatser

Deelnemers krijgen begeleiding bij de zoektocht en bijvoorbeeld het kiezen van een geschikte hond of pup.

Afhankelijk van het eigen initatief en de gemaakte afspraken over het zoeken van de hond of pup en de wensen van een deelnemer kan dit proces sneller of langzamer verlopen.

Hoe en op welke manier wij kunnen ondersteunen in deze fase word besproken tijdens de intake en of trajectplanning.

Wanneer een pup niet bij u past kunnen we samen actief op zoek gaan naar een geschikte herplaatser of een gastgezin dat de eerste fase van opvoeding (deels) op zich wil nemen.

Fase 1:

Fase 1 duurt ongeveer 1 jaar en start op het moment dat de pup arriveert.

Dit is een intensieve periode waarbij er weinig tijd voor andere zaken is dan het opvoeden en vormen van een team met de hond.
Je gaat aan de slag met de basis, afhankelijk van de leeftijd van de hond / pup komen er verschillende fases voorbij. De juiste inprenting, socialisatie, basisopvoeding en training.

Naast de lessen bij Fiervoeters, volgt u bij voorkeur training bij een door ons goedgekeurde school of trainer, (voldoend aan onze standaarden). Wij helpen deze zoeken.

 

Fase 2:

Fase 2 start zodra de hond 13 maanden is (geweest)

Eerst volgt een medische screening op bekende erfelijke gebreken van het ras, waaronder hd, ed, oogproblemen of andere erfelijke of medische aandoeningen die het werk ernstig belemmeren.

Daarnaast bekijken of de hond op het gebied van gedrag ook geschikt is voor de volgende fase en al voldoende uitgegroeid is (fysiek en mentaal).

Afhankelijk van de vooruitgang, gaat u in deze fase gewoon door met de basis trainingen maar nu zullen vaardigheden getraind en vaker ingezet kunnen worden.
Daarnaast zal er in deze periode extra aandacht zijn voor het juiste management van hulptaken en het verantwoord inzetten van de hond in het werkzaam leven (ethisch verantwoord samenwerken):

TeamTest (examen)

Een team is klaar voor de teamtest, op het moment dat de hond fysiek en mentaal de volwassenheid bereikt heeft, de geleerde vaardigheden consistent uitgevoerd kunnen worden en baas en hond een goede samenwerking kunnen laten zien.
Om te kunnen slagen dienen teams te laten zien dat zij volledig en tenminste voldoen aan alle standaarden.

Een hond is geen robot en natuurlijk gaan er wel eens dingen anders dan zou moeten.
Hoe u daar als team mee omgaat en hoe u eventuele problemen of lastige situaties samen oplost is wat voor ons belangrijk is.

Slaagt een team niet of gedeeltelijk voor de teamtest, dan word er bekeken hoe het team verder geholpen kan worden, bijvoorbeeld met aanvullende training.

Verwachtingen van een traject

Een hulphond is een hulpmiddel, geen oplossing, of therapeut:

Dierenwelzijn staat voorop. Wij verwachten van alle deelnemers dat zij zeer bewust omgaan met het welzijn van de hulphond. Een traject ingaan met de verwachting dat een assistentiehond bestaande problemen wegneemt of oplost is niet de juiste instelling.
Het doel van de hulphond is altijd: Het vergroten van de zelfstandigheid / zelfredzaamheid met behulp van de ondersteunende taken van de hulphond. Oftewel het beter draagbaar maken van de beperking, handicap of aandoening.

Dit kan de hulphond doen door het aanleren van diverse hulptaken afgestemd op de persoon met een beperking, handicap of aandoening.

Een traject is intensief
Het nemen van een assistentiehond is niet zomaar iets, het doorlopen van een traject is behoorlijk intensief en vereist een grote inzet vanuit de deelnemer zelf.
Uiteindelijk doet u het als deelnemer zelf, met de begeleiding van een professionele trainer / coach.

Aandacht voor uw persoonlijke doelen en welzijn
Wij vinden dat het opleiden van hulphonden (teams) uit meer bestaat dan enkel training aanbieden aan baas en hond. Daarom is er ook aandacht voor het actief inzetten van de hulphond afhankelijk van persoonlijke doelen en uitdagingen.
De weg er naar toe, is minstens zo belangrijk en waardevol voor de deelnemer.

Risico’s
We zullen er met elkaar alles aan doen om er voor te zorgen dat een traject zo optimaal als mogelijk verloopt.

Helaas zijn er altijd risico’s en kunnen er bijvoorbeeld nooit garanties gegeven worden op het behalen van de doelen. Ondanks dat het vaak goed gaat, kan het ook niet goed gaan, bijvoorbeeld doordat er iets met de hond is.

Er zijn veel redenen waardoor een hulphond ongeschikt bevonden kan worden, dit kan vanzelfsprekend veel impact hebben.
Ook kan het zijn dat gaande het traject uw situatie dermate verandert dat een assistentiehond niet meer passend is bij uw situatie.
We zullen daarin als school alert blijven en zowel deelnemer als school hebben daarin de taak eventuele problemen vroegtijdig te signaleren.

Financieel

Aanvraag WMO – PGB

Na het doorlopen van de intake met een positieve indicatie kunnen wij ondersteunen bij de aanvraag tot vergoeding van de trajectkosten via de gemeente / WMO.

Coaching & Begeleiding

Samen groeien tot een team

Voor training en begeleiding komt een teamtrainer van Fiervoeters aan huis of op een afgesproken locatie in de buurt.

Samen werken we stapsgewijs de 2 fases door, waarbij we ons richten op opvoeding en training van de hulphond, aan te leren vaardigheden en persoonlijke doelen in relatie tot de hulphond.

Meer bewegen / naar buiten:
Een goed voorbeeld is dat bij iedere levensmaand van de hond, er 5 minuten meer gewandeld zal worden (per wandeling).
Bij een pupje van 8 weken is dit nog maximaal 10 minuten, bij 12 weken is dit al een kwartiertje, bij 6 maanden maximaal 30 minuten, enzovoorts.
Dit maakt dat deelnemers samen de wereld met hun hond opnieuw en steeds verder kunnen gaan verkennen.

Grenzen:
Een ander voorbeeld is dat socialisatie en training in verschillende situaties plaatsvind en herhaald moet worden. Dit zijn soms ook lastigere situaties die de deelnemer later ook zelfstandig aan wil kunnen gaan met de hond.

Dit betekent dan ook dat deelnemers uitgedaagd en gemotiveerd moeten zijn om regelmatig en in soms voor hun lastige situaties te oefenen – vanzelfsprekend met de aanwezigheid van een begeleider zolang dat nodig is en binnen de grenzen van het kunnen en verantwoorde voor de deelnemer. 

Vanzelfsprekend zijn dit slechts enkele voorbeelden en worden persoonlijke doelen gaande het traject bepaald en bijgesteld.

Beschikbaarheid

Lessen zullen altijd zo efficiënt als mogelijk en bij voorkeur per regio ingepland worden.

Onze diensten zijn op dit moment beschikbaar in de volgende regio’s: Friesland, Drenthe, Groningen.
Flevoland, deel van Overijssel en een deel van Gelderland. 

Er zijn op dit moment geen wachtlijsten.

Wij verwachten dat het aanbod van trainers snel uitgebreid zal worden, waardoor onze capaciteit snel zal groeien en FierVoeters landelijk voor iedereen beschikbaar zal zijn.

Online les of ondersteuning

E-mail is bij voorkeur alleen bedoeld voor korte praktische vragen betreffende uw traject, eventuele problemen of andere zaken, het maken van afspraken of het delen van updates. Bellen of videobellen is vanzelfsprekend mogelijk.

Aanvullende begeleiding en lessen
Soms heeft u meer of (uitgebreide) vragen met betrekking tot een training / opvoeding, wilt u dieper ingaan op bepaalde theorie en zo meer? Lessen kunnen op korte termijn ingepland worden (avond uren) en duren maximaal een uur.

aanmelden

Aanmelden voor een traject bij Fiervoeters?

 

Vragen? Bel:

06 – 419 141 46

Of mail:

Info@fiervoeters.nl

01. Download de aanmeld formulieren

Download de aanmeld en intake formulieren via de aanmeldpagina
Vul ze in en stuur ze op.

02. Doorloop de intake

We bekijken en onderzoeken op welke manier een assistentiehond u kan ondersteunen en of een traject bij FierVoeters ook echt bij u past.

03. Starten

Na de intake en positieve indicatie, start uw traject bij FierVoeters.
*Ondersteuning bij het aanvragen van WMO / PGB na Intake en indicatie mogelijk.