Algemene informatie over

Assistentiehonden
Informatie over een

Hulphond voor PTSS

 

PTSS heeft vaak een ontwrichtend effect. Klachten als geen concentratie, prikkelbaar,  problemen met slapen of hyper-alert zijn / plotselinge schrikreacties zijn veel voorkomend.  Een hulphond neemt deze klachten niet weg maar kan hierin, mits het bij de deelnemer past, goed leren ondersteunen en daardoor het verschil maken.

De belangrijkste taken van de PTSS Hulphond zijn: het signaleren en of voorkomen van (oplopende) spanning, onrust, stress of angst en paniek.
Door het uitvoeren van bij de deelnemer passende ondersteunende taken is het doel een deelnemer de grip op het leven terug te geven en de zelfstandigheid te vergroten.

 

Onderstaand vind u de meest voorkomende vaardigheden van de hulphond:

Voorbeelden van taken en vaardigheden bij PTSS:

 • Nachtmerries.

  (wakker maken, steun bieden, licht aan doen)

 • Gevoelens van angst, paniek, stress.

  (steunen, afleiden, signaleren)

 • Woede, Onmacht.

  (claimen, blokkeren, remmen)

 • Herbelevingen, dissociaties.

  (actief stimuleren of steunen)

 • Vergroten van veiligheidsgevoel.

  (ruimte checken, vergroten persoonlijke ruimte)

 • Stress en oplopende spanning.

  (afleiden, steunen, signaleren)

 • Depressieve gevoelens.

  (afleiden, steunen, motiveren)

Het doel van een hulphond bij PTSS is ondersteunen bij de problematiek en de klachten beter draagbaar te maken.

Niet zelden kan een hulphond van grote toegevoegde waarde zijn tijdens of na een therapie of behandeltraject, zoals het vergroten van de mogelijkheden tot persoonlijke groei, door de ondersteuning van de hulphond.