Algemene informatie over

Assistentiehonden
informatie over een hulphond voor

Eetstoornis (an/bn)

Bij veel mensen met een eetstoornis is er sprake van achterliggende problematiek.

Een hulphond kan tijdens of na een behandeling een waardevolle toevoeging zijn en op vele gebieden langdurige ondersteuning kunnen bieden.

Het samen met de hulphond werken aan haalbare doelen het samen behalen van successen, het toelaten en aangaan van contact, werken aan zelfbeeld, werken aan (eet) ritme en structuur, creƫren van veiligheid, werken aan assertiviteit en andere persoonlijke doelen, met als doel het behalen van stabiliteit en het voorkomen van een terugval.

Voorbeelden van specifieke taken / interventies bij een Eetstoornis:

  • Steun bieden tijdens eetmomenten.
  • Reageren op onrust = afleiding bieden voor en na eetmomenten.
  • (dag) Ritme en Structuur bieden.
  • Zorgen voor een doel (zorg).
  • Veiligheid bieden.
  • Samenwerken aan zelfbeeld en acceptatie.
  • Signaleringstaken (oplopende angst, stress of paniek)
  • Voorkomen van zelfdestructief gedrag (uiteraard op een manier waarbij de veiligheid van de assistentiehond in acht genomen word)
  • Het tegengaan / voorkomen of signaleren van dwanghandelingen.
  • Andere taken specifiek gericht op de achterliggende problematiek zoals ondersteuning bieden bij spanning, angst, paniek, somberheid/depressie, Ptss klachten (zie hiervoor onze andere psychiatrische hulphonden).

Kom ik in aanmerking?

We kijken bij iedere aanmelding goed of een hulphond passend is.
Het volgen van een traject is behoorlijk intensief!
Daarom is het belangrijk dat dit ook fysiek en mentaal verantwoord en haalbaar is.
We betrekken graag bestaande zorg bij de intake.