Standaarden

Waarom zijn standaarden nodig?

Standaarden brengen duidelijkheid en laten zien waar teams en hulphonden aan moeten voldoen.

Het grootste deel van onze standaarden is ingericht op het waarborgen van het welzijn van de hulphond.

Deze standaarden zijn bijgewerkt op: 10-11-2023

Teams in opleiding

Alle standaarden met betrekking tot omgang ethiek en welzijn van de hulphond zijn een harde eis.

Natuurlijk kan een team in opleiding niet direct voldoen aan alle standaarden, veel standaarden hebben namelijk ook te maken met leer, groei en ontwikkelingsprocessen van zowel hond en soms ook als baas.

1.0 Omgang Welzijn en Ethiek
 1. Het welzijn van de hulphond en ethisch verantwoord samenwerken staat altijd voorop.
 2. De hulphond word zo min mogelijk gescheiden van de baas.
 3. De hulphond wordt pas volledig ingezet nadat deze emotioneel en fysiek voldoende uitgegroeid is.
 4. Er word samengewerkt met de hulphond op basis van positieve omgang en training, zonder dwang of straf. Het behalen van een optimale samenwerking tussen (hulp)hond en baas is alleen mogelijk op basis van vertrouwen.
 5. Het gebruik maken van straffen is strikt verboden.
 6. De hulphond heeft aangelijnd altijd voldoende bewegingsruimte (minimaal 1 meter).
 7. De eigenaar heeft voldoende kennis van de lichaamstaal en inzichten in het gedrag en het omgaan met de ras specifieke eigenschappen van de eigen hulphond.
 8. De eigenaar vertoont kennis en inzicht van stress signalen en weet / leert de hond hier op de juiste manier in te begeleiden.
 9. De eigenaar zorgt er voor dat de hulphond toe komt aan alle zorg en verzorging die het nodig is. Zowel emotioneel, fysiek als medisch.
 10. De hulphond moet altijd kunnen verblijven in een schone en veilige omgeving, op een prettige plek.
 11. De eigenaar neemt de hulphond niet mee naar onveilige, onprettige of ongeschikte situaties en evenementen.
 12. De baas zorgt er voor dat de hulphond voldoende rust krijgt.
 13. Voldoende fysieke beweging betekent voor volwassen honden dagelijks – ten minste – 1 uur volledig vrije beweging, buiten de andere uitlaatrondes en het werk om.
 14. De eigenaar is bewust van de belastbaarheid van de hulphond en voorkomt dat de hulphond te veel belast word met werk of beweging of activiteiten.
 15. De eigenaar kan de hulphond ook hond laten zijn bij voorkeur afgewisseld met voldoende interactie en spel met andere honden op de geschikte momenten.
 16. Wanneer er problemen zijn op het gebied van omgang, welzijn en ethiek, dient de school op de hoogte gesteld te worden.

1.1 Toevoegingen aan de hulphond, tools en beschermingsmiddelen
 1. Regenjas of poncho: Uitsluitend voor gebruik buitenshuis. Alleen wanneer het regent én er bv. gereisd moet worden naar een locatie waar de hond droog moet arriveren én het redelijkerwijs niet mogelijk is de hond op locatie af te drogen. (bv. School, winkel, werk, bezoek).
 2. Badjas: Het gebruik van een badjas is toegestaan om de hond te drogen.
 3. Truien, hemden, hoeden etc:  Niet toegestaan.
 4. Schoenen: Het gebruik van schoenen is toegestaan in noodgevallen en of het onvermijdelijk moeten betreden van ongeschikte ondergronden.
 5. Brillen: Het gebruik van brillen is niet toegestaan.
 6. Gehoorbescherming: Het gebruik van gehoorbescherming in overleg met de school.
 7. Verf: Het gebruik van verf op (delen van de) hulphond is niet toegestaan.
 8. Het gebruik van een (blinden)geleidetuig: Niet toegestaan – alleen beschikbaar bij een visuele beperking.
 9. Y-Tuig: Toegestaan.
 10. Short (leash): niet toegestaan (gebruik riem van min 1 meter, advies 1.80)
 11. Halti / anti trektuig: Niet toegestaan.
2.0 Medisch
 1. De hulphond is fysiek in goede conditie en kent geen ernstige afwijkingen die een negatieve impact zouden kunnen hebben op welzijn of werk.
 2. De hulphond doorloopt op de leeftijd van +/- 18 maanden een medische keuring, waaronder het maken van röntgenfoto’s van heupen en elle bogen. Hulphond is hierop gezond en voldoende belastbaar verklaard door een dierenarts.
 3. De baas van de hulphond is bewust van de vastgestelde belastbaarheid van het dier op zowel fysiek als mentaal gebied en houdt hier actief rekening mee.
 4. De hulphond ziet jaarlijks een dierenarts voor een algemene gezondheidscheck of op het moment dat deze medische zorg nodig heeft.
 5. De hulphond wordt tijdig ontwormd of hierop gecontroleerd. (zorg voor notitie datum ontwormen / check in het paspoort).
 6. De hulphond wordt tijdig geënt (of hierop gecontroleerd middels titerbepaling: Vacci check).
 7. Wanneer er medische problemen zijn dient de school op de hoogte gesteld te worden.
3.0 Verzorging en Voorkomen (public acces / openbare ruimte)
 1. De hulphond is als zodanig herkenbaar.
 2. Teams van FierVoeters gebruiken het dekje / tuig van de school voor de hulphond.
 3. De hulphond, is schoon en verzorgd, ook het dekje is schoon.
 4. De hulphond ontlast niet in de openbare ruimte en zal uitsluitend op aangewezen en geschikte plaatsen ontlasten.
 5. De hulphond vertoont stabiel – kalm gedrag en vertoont geen overlastgevend gedrag.
 6. De hulphond staat goed onder appél / commando. Hulphonden in opleiding worden hierop (actief) getraind.
 7. Hulphonden / teams in opleiding betreden de openbare ruimte uitsluitend voor training voor een beperkte tijdsduur.
 8. De eigenaar zorgt voor het opruimen van ontlasting waar en wanneer dit mogelijk is. Heeft hiervoor opruim zakjes mee.
 9. Eigenaar en hulphond bewegen samen voort als een team.
 10. Wanneer er problemen zijn op het gebied van verzorging en voorkomen dient de school op de hoogte gesteld te worden.
   4.0 Gedrag

   De hulphond:

   1. vertoont het juiste temperament en een stabiel karakter, passend bij diens baas, beperking en uit te voeren taken.
   2. heeft plezier in de samenwerking met de baas en het uitvoeren van de taken.
   3. staat goed onder commando.
   4. is en kan ontspannen.
   5. is in staat om kalm te werken aan een ontspannen lijn.
   6. vraagt geen aandacht van andere mensen, valt geen andere mensen lastig.
   7. vertoont goed en stabiel gedrag en trekt geen onnodige aandacht.
   8. blaft niet onnodig.
   9. vertoont geen agressie naar andere dieren of mensen.
   10. pakt geen eten of andere voorwerpen zonder toestemming. (eet niet van de grond).
   11. Wanneer er gedragsproblemen zijn word dient de school hiervan op de hoogte gesteld te worden.
   5.0 Vaardigheden taken en Samenwerking

   De opgeleide hulphond:

   1. heeft geleerd 1 of meer taken op passende wijze uit te voeren en bied daarmee een belangrijke ondersteuning bij de beperking van diens baas.
   2. kan de taken zelfstandig en op commando uitvoeren.
   3. voert de vaardigheden en taken vrijwillig uit.
   4. is goed stuurbaar en te positioneren in een geschikte positie waar nodig.
   5. kan langere tijd rustig naast of op aangewezen plek liggen
   6. heeft altijd de vrijheid om zelfstandig te signaleren. *indien van toepassing.
   7. kent alle basis commando’s en voert deze zeer goed uit.
   8. vertoont een goede algemene samenwerking met zijn baas.
   9. heeft plezier bij het uitvoeren van de vaardigheden.
   10. kan de vaardigheden zowel in als buitenshuis uitvoeren, in de meest voorkomende maar soms ook lastigere of meer uitdagende situaties. 
   11. zorgt door het uitvoeren van taken en vaardigheden voor meer zelfstandigheid en zelfredzaamheid bij de eigenaar.
   12. heeft voldoende werk / word voldoende ingezet.

   De eigenaar / baas / handler:

   1. zorgt er voor dat bij het inzetten en uitvoeren van de aangeleerde taken door de hulphond, het emotionele en fysieke welzijn van de hond gewaarborgd blijft.
   2. Heeft inzicht in gedrag, lichaamstaal en welzijn.
   3. Herkent stress signalen en kan hier de hulphond goed in begeleiden.
   4. heeft voldoende zelfinzicht (opgebouwd) in relatie tot de samenwerking met de hulphond.
   5. heeft geleerd om op een proactieve manier te reageren, wanneer de hulphond signaleert. (*psychiatrische hulphond)
   6.0 Rassen
   1. Maatschappelijk geaccepteerde rassen en kruisingen zijn welkom bij Fiervoeters.
   7.0 Certificering en Keuring en Status (QR)
   1. Ieder team wordt jaarlijks opnieuw gekeurd en beoordeeld op de samenwerking en het voldoen aan deze standaarden, daarop word de status met een jaar verlengd.
   2. De status van een bij FierVoeters aangesloten team, is af te lezen op de QR code van het dekje of het pasje. Beide dienen aanwezig te zijn.
   3. Mocht een hulphond door FierVoeters afgekeurd worden, dan worden mogelijkheden tot training en herkeuring altijd eerst opnieuw bekeken alvorens een team of hulphond definitief afgekeurd word.
   4. Op het moment dat een team in opleiding nog niet (volledig) voldoet aan de standaarden, zal er zorgvuldig en bewust gehandeld worden door de deelnemer om alsnog aan de standaarden te voldoen.
   8.0 Verboden

   Het is expliciet verboden om:

   1. gebruik te maken van fysieke correcties (straffen).
   2. de hulphond mee te nemen naar risicovolle plekken die (mogelijk) ongeschikt, onveilig of onprettig zijn:
    Waaronder bijvoorbeeld: vuurwerkshows, voetbalwedstrijden, luide muziek / grote concerten, extreem drukke menigtes, etc.
   3. gebruik te maken van de roltrap / band.
   4. de hulphond te vervoeren in de kofferbak van een auto. (kreukelzone).
   5. met de hulphond ongeschikte ondergronden te betreden.
   9.0 Overeenkomst en geldigheid van deze standaarden
   1. Deelnemer en school sluiten een overeenkomst waarin alle afspraken, waaronder het naleven van de (dynamische) standaarden op deze pagina vastgelegd zijn / worden.
   2. Deelnemer stelt de school op de hoogte wanneer er niet (meer) voldaan kan worden aan de standaarden.
   3. Voor teams in opleiding geldt dat zij redelijkerwijs werken naar deze standaarden en zoveel mogelijk binnen de kaders van de standaarden blijven.
   4. De standaarden gelden tijdens zowel werk als vrije tijd.
   5. De status zal heroverwogen worden wanneer het team structureel niet voldoet, of weigert te voldoen aan de standaarden.
   6. Alle standaarden gelden voor zowel teams in opleiding als gekeurde hulphonden.
   7. FierVoeters assistentiehonden heeft altijd het recht wijzigingen door te voeren in deze standaarden.

   Toevoegingen, fouten of suggesties? Stuur dan een mail naar info@fiervoeters.nl