Welkom bij Fiervoeters Assistentiehonden

Hulphonden voor mensen met autisme, PTSS, eetstoornis, psychiatrische problematiek en ADL.

Traject informatieWerkwijze

traject hulphond

Wij helpen mensen bij het opleiden van een eigen hulphond.

Training en begeleiding bieden we aan huis, op locatie, buitenshuis en online.
Daarnaast is het onderdeel coaching en samen met de hulphond (i.o.) werken aan persoonlijke doelen, een belangrijk onderdeel in onze trajecten. 

Een traject bij FierVoeters is altijd maatwerk.

Onze missie

….is het helpen van zoveel mogelijk mensen!

De ondersteuning van een hulphond kan nieuwe kansen en mogelijkheden bieden voor mensen met chronische of langdurige aandoeningen.

FierVoeters Logo

Teamtraining en coaching

Teamtraining betekent het trainen van deelnemer en hond tot een team, door middel van een combinatie van training en coaching.
Begeleiding word geboden aan huis & in de eigen omgeving en online. Soms samen met andere deelnemers.

Keuring & Certificering

Teams worden jaarlijks gekeurd volgens de standaarden waarop de status met een jaar verlengd word. Mochten er tussentijds al aandachtspunten zijn, dan bieden we advies en aanvullende training waar nodig en waar mogelijk.

Maatwerk

Ieder mens is uniek en geen beperking is het zelfde, daarom is altijd maatwerk nodig, waar mogelijk bij voorkeur in samenwerking met aanwezige zorg, begeleiding of hulpverlening.

standaarden

Opgeleide hulphonden moeten voldoen aan onze standaarden om door ons volledig gekeurd te kunnen worden.
Standaarden waarborgen onder andere het welzijn van de hulphond en de eisen waar een samenwerking aan moet voldoen.

Folder omgang met de hulphond

Deze folder helpt om de directe omgeving te informeren, voorbereiden op de komst of aanwezigheid van een hulphond.

Vragen die behandeld worden zijn:
“Wat zijn de omgangsregels?”,
“Wat word er van mij verwacht als buitenstaander of direct betrokkene?”, en “waarom gelden er bepaalde omgangsregels voor een hulphond?”

Beschikbaarheid van Trajecten

Wij hebben als doelstelling om door te groeien naar een landelijk aanbod.

Wij zijn op dit moment beschikbaar in de provincies  Friesland, Drenthe, Groningen, Flevoland, een gedeelte van Gelderland en Overijssel.

Standaarden Hulphond

Onze teams voldoen aan de Standaarden en richtlijnen en worden hierop jaarlijks herkeurd middels een teamtest.

Ethiek

Dierenwelzijn:
Het welzijn van de hond staat altijd op de eerste plaats en dient gewaarborgd te zijn. Er word uitsluitend op een positieve en respectvolle wijze getraind.
Het werken op aversieve wijze, zoals straffen, of werken op basis van dwang met de hulphond is strikt verboden.

Persoonlijk welzijn van onze deelnemers:
Een traject is naast leuk ook bijzonder intensief, het is daarom belangrijk te weten of de deelnemer het ook aankan. Een stukje openheid en communicatie onderling is daarin tevens van groot belang.

Noodopvang:
Deelnemers moeten een noodopvang hebben. Dit kan bijvoorbeeld familie, vriend of kennis zijn.

Risico’s
Het kan voorkomen dat ondanks zorgvuldige selectie en opvoeding een hulphond in opleiding uiteindelijk niet geschikt blijkt, of een traject niet verloopt zoals gepland. Samen doen we er alles aan om de risico’s te minimaliseren en eventuele problemen vroegtijdig te signaleren.

Traject hulphond bij Fiervoeters
  • Het aantal benodigde begeleidingsmomenten / trainingen word ingeschat op basis van de intake.
  • De frequentie van begeleiding varieert en zal gepland worden in overleg.
  • Begeleiding word geboden aan huis en in de eigen omgeving.
  • Interne lesdagen worden jaarlijks georganiseerd voor het afnemen van de teamtest en ter bijscholing.
  • Groepslessen: Niet verplicht. Samen met een trainer en andere deelnemers in eenzelfde regio oefenen.
  • Begeleiding online: Zoom, App, Mail, telefoon.
  • Het betrekken van andere zorgprofessionals in uw traject waar nodig; bv Coach, Spv of andere zorg/hulpverleners.
Nazorg

Ook nadat teams een traject afgerond hebben, is het belangrijk dat zij aan de standaarden blijven voldoen. Deze worden jaarlijks ge-update. Mochten er problemen ontstaan of vragen zijn dan kunnen teams altijd bij ons terecht.
Tijdens de jaarlijkse teamtest is hier tevens (maar beperkt) ruimte voor.

Overstappen van hulphondenschool / Keuring eigen hond.

Teams die zelf hun eigen traject verzorgd hebben, of elders zijn opgeleid, kunnen een aanvraag lidmaatschap / keuring doen bij FierVoeters. Informeer hiervoor naar de voorwaarden.

Gastgezinnen regio Leeuwarden gezocht!

Wij zoeken gastgezinnen die ons kunnen helpen met de tijdelijke opvang en zorg voor een puppy of volwassen hulphond (i.o.).