Welkom bij Fiervoeters Assistentiehonden

Hulphonden voor mensen met autisme, PTSS, eetstoornissen, psychiatrische problematiek en ADL.

Algemene informatieInformatie voor deelnemers

Over Fiervoeters

Welkom bij Fiervoeters, dé plek waar we ons inzetten voor het trainen van assistentiehonden voor mensen met een beperking.

Onze assistentiehonden worden zorgvuldig geselecteerd en samen met hun eigenaar getraind tot een team dat kan voldoen aan de hoogst mogelijke standaarden.

Wij geloven in de kracht van teamtraining, waarbij eigenaar en hond samen als een team opgeleid worden. Het samen met de hulphond werken aan persoonlijke doelen is daarin een belangrijk onderdeel.

Een assistentiehond is niet alleen getraind om belangrijke praktische taken uit te voeren ter ondersteuning van de beperking, maar is ook een onvoorwaardelijke steun en maatje voor zijn mens.

Of het nu gaat om mensen met een fysieke beperking of een psychiatrische beperking zoals PTSS, Autisme of iets anders…, wij kijken graag met mee naar de mogelijkheden.

Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten over onze organisatie of als je geïnteresseerd bent in een traject.

Onze missie

is het bieden van een levensveranderende ervaring voor onze deelnemers. 
Dankzij de ondersteuning van de hulphond word een beperking beter draagbaar en krijgen mensen een kans om (meer) zelfstandig en zelfredzaam te functioneren en te groeien in persoonlijke doelen.

Gastgezinnen regio Leeuwarden gezocht!

Wij zoeken gastgezinnen die ons kunnen helpen met de tijdelijke opvang en zorg voor een puppy of volwassen hulphond (i.o.).

Maatwerk

We begrijpen dat iedereen uniek is en houden rekening met de individuele behoefte van elke deelnemer.

Coaching

Onze professionele teamtrainers bieden begeleiding bij het werken aan persoonlijke doelen samen met uw assistentiehond. We stemmen de trainingen en begeleiding af op uw persoonlijke behoeften.

pup of volwassen hond

We bieden de mogelijkheid om te starten met een speciaal geselecteerde pup of volwassen hond die bij uw situatie past. Samen onderzoeken we welk ras het beste past. Ook is het keuren van een eigen hond op geschiktheid een mogelijkheid.

Kwaliteitstraining

We blijven op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van trainings- en gedragswetenschappen, alsmede ontwikkelingen op het gebied van assistentiehonden.

Nazorg en Keuring

Geslaagde teams zien we jaarlijks terug voor nazorg.
We bekijken dan of het team nog steeds voldoet aan de standaarden. Mochten er werkpunten zijn dan bieden we tips of aanvullende training waar dit nodig en mogelijk is.

Beschikbaarheid van Trajecten

Wij hebben als doelstelling om door te groeien naar een landelijk aanbod.

Wij zijn op dit moment beschikbaar in de provincies  Friesland, Drenthe, Groningen, Flevoland, een gedeelte van Gelderland en Overijssel.

Standaarden

Onze teams voldoen aan de Standaarden en richtlijnen en worden hierop jaarlijks herkeurd middels een teamtest.

Ethiek

Dierenwelzijn:
Het welzijn van de hond staat altijd op de eerste plaats en dient gewaarborgd te zijn. Er word uitsluitend op een positieve en respectvolle wijze getraind.
Het werken op aversieve wijze, zoals straffen, of werken op basis van dwang met de hulphond is strikt verboden.

Persoonlijk welzijn van onze deelnemers:
Een traject is naast leuk ook bijzonder intensief, het is daarom belangrijk te weten of de deelnemer het ook aankan. Soms kan een ouder, vriend of kennis ingeschakeld worden om op bepaalde gedeeltes te ontlasten.
Dit is waarom er altijd eerst een intake nodig is voor indicatie. (Vinden wij dat een hulphond bij u past en hoe moet dit vormgegeven worden?) Een goede planning (hoeveel begeleiding en welke doelen) en voorbereiding (theorie en praktisch) is nodig, alvorens het traject kan starten.
Het kan voorkomen dat ondanks zorgvuldige selectie en opvoeding een hulphond in opleiding uiteindelijk niet geschikt blijkt.

Training bij Fiervoeters
  • Het aantal benodigde lessen word ingeschat op basis van de intake. (ten minste 1 les per maand)
  • Teams hebben de mogelijkheid basistraining te volgen bij professioneel werkende trainers en scholen in de eigen omgeving. (wij beoordelen deze op geschiktheid en gaan de eerste lessen mee)
  • Interne Lesdagen worden georganiseerd voor het afnemen van de teamtest en ter bijscholing van deelnemers in een bepaalde regio.
  • Groepslessen: Samen met een trainer en andere deelnemers in de zelfde regio oefenen.
  • Training en begeleiding online: Uitleg, traject voorbereiding, theorielessen en meer.
    Of vragen per mail.
  • Het betrekken van andere zorgprofessionals in uw traject waar nodig; bv Coach of Spv.
Nazorg

Ook nadat teams een traject afgerond hebben, is het belangrijk dat zij aan de standaarden te blijven voldoen. Mochten er problemen ontstaan of vragen zijn dan kunnen zij altijd bij ons terecht. Tijdens de jaarlijkse teamtest is hier tevens (beperkt) ruimte voor.

Keuring & lidmaatschap zelfstandige teams / Overstappen van school.

Teams die zelf hun eigen traject verzorgd hebben, of willen overstappen van een andere school, kunnen een aanvraag lidmaatschap doen bij FierVoeters.
Middels intake en een teamtest bekijken we of teams (baas en hond) aan alle standaarden voldoen, is dit het geval dan zijn zij van harte welkom.