Welkom bij Fiervoeters Assistentiehonden

Hulphonden voor Autisme, PTSS, Eetstoornis of verwante psychiatrische problematiek en ADL.

Algemene informatieInformatie voor deelnemers

Fiervoeters is:

 • Maatwerk, want iedereen is verschillend.

 • Stapsgewijs toewerken naar een optimale samenwerking met de hulphond.

 • Starten met een pup, volwassen hond of eigen hond.

 • Optimaal en effectief leren samenwerken volgens de standaarden.

 • Aandacht voor persoonlijke doelen (coaching).

 • Kennis en ervaring op het gebied van training en hulphonden.

teamtraining

Teamtraining is het zelf opleiden van een eigen hulphond, onder de professionele begeleiding van een (hulp)hondentrainer / coach.

Waarbij het doel is het vormen van een team met de hulphond, waarbij deze bijdraagt aan het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Gastgezinnen regio Leeuwarden gezocht!

Wij zoeken gastgezinnen die ons kunnen helpen met de tijdelijke opvang en zorg van puppy’s of volwassen hulphonden (i.o.).

 

Beschikbaarheid van Trajecten

Wij werken hard aan uitbreiding van ons team en aanbod. Wij hebben als doelstelling, om op termijn landelijk te kunnen werken met freelance en vaste trainers.

Wij zijn op dit moment beschikbaar in de provincies  Friesland, Drenthe, Groningen, Flevoland en een gedeelte van Gelderland en Overijssel.

Standaarden

Onze teams voldoen aan de Standaarden en richtlijnen en worden hierop jaarlijks herkeurd middels een teamtest.

Ethiek

Dierenwelzijn:
Het welzijn van de hond staat altijd op de eerste plaats en dient gewaarborgd te zijn. Er word uitsluitend op een positieve en respectvolle wijze getraind.
Het werken op aversieve wijze, zoals straffen, of werken op basis van dwang met de hulphond is strikt verboden.

Persoonlijk welzijn van onze deelnemers:
Een traject is naast leuk ook bijzonder intensief, het is daarom belangrijk te weten of de deelnemer het ook aankan. Soms kan een ouder, vriend of kennis ingeschakeld worden om op bepaalde gedeeltes te ontlasten.
Dit is waarom er altijd eerst een intake nodig is voor indicatie. (Vinden wij dat een hulphond bij u past en hoe moet dit vormgegeven worden?) Een goede planning (hoeveel begeleiding en welke doelen) en voorbereiding (theorie en praktisch) is nodig, alvorens het traject kan starten.
Het kan voorkomen dat ondanks zorgvuldige selectie en opvoeding een hulphond in opleiding uiteindelijk niet geschikt blijkt.

Training bij Fiervoeters
 • Het aantal benodigde lessen word ingeschat op basis van de intake. (ten minste 1 les per maand)
 • Teams hebben de mogelijkheid basistraining te volgen bij professioneel werkende trainers en scholen in de eigen omgeving. (wij beoordelen deze op geschiktheid en gaan de eerste lessen mee)
 • Interne Lesdagen worden georganiseerd voor het afnemen van de teamtest en ter bijscholing van deelnemers in een bepaalde regio.
 • Groepslessen: Samen met een trainer en andere deelnemers in de zelfde regio oefenen.
 • Training en begeleiding online: Uitleg, traject voorbereiding, theorielessen en meer.
  Of vragen per mail.
 • Het betrekken van andere zorgprofessionals in uw traject waar nodig; bv Coach of Spv.
Nazorg

Ook nadat teams een traject afgerond hebben, is het belangrijk dat zij aan de standaarden te blijven voldoen. Mochten er problemen ontstaan of vragen zijn dan kunnen zij altijd bij ons terecht. Tijdens de jaarlijkse teamtest is hier tevens (beperkt) ruimte voor.

Keuring & lidmaatschap zelfstandige teams / Overstappen van school.

Teams die zelf hun eigen traject verzorgd hebben, of willen overstappen van een andere school, kunnen een aanvraag lidmaatschap doen bij FierVoeters.
Middels intake en een teamtest bekijken we of teams (baas en hond) aan alle standaarden voldoen, is dit het geval dan zijn zij van harte welkom.