Samen dragen we een steentje bij aan een betere wereld

Helpt u ons mee?

Waarom meehelpen?

 

Een hulphond kan een onbeschrijfelijk groot verschil maken in het leven van de eigenaar. Bijvoorbeeld het weer zelfstandig naar de supermarkt kunnen gaan, reizen of aangaan van sociale contacten.

Helaas worden psychiatrische hulphonden niet altijd vergoed, waardoor een assistentiehond nog steeds niet voor iedereen haalbaar en bereikbaar is.

Fondsen en donaties worden besteed aan het ter beschikking stellen van trajecten voor mensen die de fondsen zelf niet hebben, het uitbreiden van onze diensten, het aanschaffen en plaatsen van pups in gastgezinnen.

Er zijn verschillende manieren waarop u ons als bedrijf of particulier kunt ondersteunen.

Direct helpen?

 

De snelste manier van helpen is door het maken van een eenmalige of periodieke donatie.

Wij zijn blij met iedere gift!

Onze bankgegevens en contactinformatie zijn te vinden geheel onderaan de website.

 

Facilitair steunen

Facilitair

U kunt ons als bedrijf mogelijk facilitair steunen, door bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van uw (rolstoelvriendelijke)bedrijfsruimte tbhv lesdagen voor deelnemers.

Wij zoeken hiervoor centraal gelegen locaties door heel het land (alle provincies).
Kunt u een faciliteit aanbieden voor een echt aantrekkelijke prijs, of zelfs gratis? Dan rekenen wij hiervan een gedeelte door naar de donatiepot!

Andere ideeën

Wij staan als organisatie altijd open voor nieuwe ideeën en initiatieven

Vrijwilligerswerk op het gebied van marketing en content (Friesland)

Meewerken aan bewustwordingscampagnes en meer?

Campagnes zullen gericht zijn op het verbeteren van de toegankelijkheid of bewustwording van niet of minder zichtbare handicaps. (in relatie tot assistentiehonden).

- Een fotograaf / cameraman.
- Video Editor
- Creatieve scriptschrijvers
- Visagie
- Geluidsediting
- Figuranten
etc...

Vrijwilligers dienen ervaring te hebben en zullen bij het bedenken en uitvoeren van nieuwe campagnes samen keuzes maken en werken als een team. Bij voorkeur in bezit van eigen apparatuur.

Meer informatie of aanmelden? Stuur een bericht!

Doppenactie of sponsor actie voor Fiervoeters organiseren?

Acties en sparen

Elke dop is er 1 en vele doppen maken een flink gewicht! Kent u meer mensen die wel een dopje bij wil dragen?

Hoe helpt u FierVoeters mee? Laat het ons weten! Post het op Instagram of op Facebook en tag ons! #Fiervoeters #FiervoetersHulphond #FiervoetersAssistentiehonden

Wij zijn blij met iedere hulp en steun, groot en klein!

Waar besteden wij uw donaties en giften aan?

Transparantie vanuit FierVoeters

Alle inkomsten uit schenkingen, donaties en giften zullen direct of indirect bijdragen aan onze missie en doelen, het helpen van (zo veel mogelijk) mensen met een assistentiehond.
FierVoeters is geen stichting, dat betekent dat er door ons belasting betaald moet worden over ontvangen schenkingen.
Wij zullen de verantwoordelijkheid dragen voor het zo goed als mogelijk besteden van de beschikbare fondsen aan:
– de vergoeding of bijdragen aan trajecten.
– het aannemen van meer vaste krachten.
– Marketing en bewustwordingscampagnes.
– Het opleiden van instructeurs / teamtrainers (tbhv verhogen capaciteit).
– Het aanschaffen en plaatsen van pups in gastpleeggezinnen + begeleiding
– Facilitair en voorzieningen.

Hoeveel en waar wij uw giften en donaties exact aan zullen besteden is zeer afhankelijk van de totale hoeveelheid donaties in een jaar.
Jaarlijks vindt u onderaan deze pagina een verslag van behaalde doelen mogelijk gemaakt door uw donaties en die van anderen.

Namen ons en onze deelnemers,

Hartelijk Bedankt!

Gericht een donatie doen? Dat kan ook!

Meebepalen wat er met úw donatie gebeurt

– Omschrijving: “Donatie 1 les”  Donatie vanaf €75.-
Hiermee vergoed u 1 les, voor 1 (door ons te kiezen) deelnemer (excl brandstof). 
– Omschrijving: “Donatie Traject” Donatie vanaf €75,-
Uw donatie gaat in onze “pot” voor “volledige” trajecten.
– Donatie Opleidingen: Ten behoeve van het beschikbaar maken van meer trainers door het hele land.