inzicht in de kosten

en financiering

De kosten van een traject

Een hulphond is kostbaar.

De kosten van het traject worden bepaald op basis van het benodigde aantal begeleidingsuren, afspraken en afstand. 
 

Overzicht tarieven 2024
Aanvraag vergoeding WMO / Gemeente

Naast de grote toegevoegde waarde op het gebied van zelfredzaamheid en zelfstandigheid voor de gebruiker, is de inzet van een hulphond ook vaak een kosten-efficiënte voorziening voor de langere termijn.

We adviseren pas een aanvraag bij de gemeente in te dienen ná het doorlopen van de intake.

Vragen over tarieven of financiering? Bel, App of mail!

Tel: 06 419 141 46
Email: info@fiervoeters.nl