inzicht in de kosten

en financiering

De kosten van een traject

Een hulphond (traject) is kostbaar.

De kosten van het traject worden bepaald op basis van het benodigd aantal begeleidingsuren en afspraken. 

De trajectkosten bedragen gemiddeld tussen de €8.000 en €14.000 euro.

 

Overzicht tarieven 2023
Aanvraag vergoeding WMO / Gemeente

De hulphond word door gemeentes gelukkig steeds vaker en terecht erkend als kosteneffectieve maatwerkvoorziening.

Een hulphond zorgt doorgaans voor dat mensen meer zelfredzaam en zelfstandig worden. Daardoor kan zorg in veel gevallen verminderd worden en soms zelfs gestopt worden, wat per saldo veel geld scheelt.

Andere mogelijkheden van financiering kunnen zijn, het opzetten van een crowdfunding (online fondsenwerving) of een andere vorm van eigen financiering.

We adviseren pas een aanvraag bij de gemeente in te dienen ná het doorlopen van de intake.

Vragen over tarieven of financiering? Bel, App of mail!

Tel: 06 419 141 46
Email: info@fiervoeters.nl