Basis informatie voor assistentiehondenteams

Keuring en Certificering

Een gecertificeerde hulphond

Een gecertificeerd team betekent dat baas en hond gekeurd zijn op hun samenwerking als team, en werken en voldoen aan de standaarden van de school.

Wij hanteren de algemeen geaccepteerde standaarden en richtlijnen voor de opleiding van hulphonden /teams, zoals deze bepaald zijn door ADI (assistance dogs international) en de IGDF (international guide dog federation). Wij zijn niet aangesloten bij  ADI.

Lees de standaarden hier (nederlandse vertaling)

Controle / Nazorg:

Ieder team word jaarlijks terug gezien door de school. We bekijken dan of alles goed gaat in de samenwerking en bespreken we of er bijvoorbeeld problemen of aandachtspunten zijn.
Wij zien ieder team jaarlijks terug voor nazorg en herkeuring, of eerder wanneer dit nodig is.

Herkenbaarheid en toegankelijkheid:

Een hulphond moet altijd als zodanig herkenbaar zijn in de openbare ruimte. Teams van FierVoeters maken altijd gebruik van het herkenbare dekje van de school. De aanwezige QR code mag gescand worden voor meer informatie.

Persoonlijke gegevens zullen nooit door ons verstrekt worden aan derden.

Lidmaatschap ADEU/ ADI/ IGDF*

ADI/IGDF is een Amerikaans keurmerk. Helaas is dit keurmerk niet door de Europese of Nederlandse wet erkend en heeft het dus binnen en buiten Europa weinig meerwaarde. Landen die Adi erkennen zijn IJsland, VS, Australië. 

Een lidmaatschap is niet direct mogelijk voor startende organisaties. ADI vraagt hiervoor een minimum aantal opgeleide teams.
Wij zullen een aanvraag lidmaatschap doen op het moment dat wij hiervoor in aanmerking komen.

NEN normering  (Europees)

Er word hard gewerkt aan een Europese normering voor assistentiehonden. De standaarden van de ADI zullen hierin naar verwachting doorgevoerd worden.
In de toekomst hopen wij dat de NEN de standaarden van de ADI zal vervangen alsmede gekoppeld worden aan een keurmerk waarop ook daadwerkelijk gecontroleerd wordt.