informatie voor assistentiehondenteams

Keuring en Certificering

Het is om veel redenen belangrijk om een hulphond / team op te leiden volgens hoge standaarden. Hierdoor word het dierenwelzijn, het functioneren en de kwaliteit van samenwerking in het oog gehouden.

Een team (baas en hulphond) word goedgekeurd op het moment dat het volledig voldoet aan alle standaarden en richtlijnen en zij een goede samenwerking vertonen.
Wanneer een team hier niet aan voldoet kan aanvullende training nodig zijn of volgt een herbeoordeling / afkeur, waarop het dekje en pasje van FierVoeters niet meer gebruikt mogen worden.

We volgen internationaal geaccepteerde standaarden en richtlijnen voor de opleiding van hulphonden / teams.
We zijn lid van de (Europese) Normcommissie NEN assistentiehonden waarbij wij met onze kennis en ervaring bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe normen en standaarden.

Wij volgen de ontwikkelingen en (komende) eisen op het gebied van wet en regelgeving en stemmen onze standaarden daar waar nodig op af.

Klik hier om de standaarden te lezen.

Controle / Nazorg:

Wij zien ieder team jaarlijks terug voor herkeuring, dit is ook een kort nazorg moment.

Herkenbaarheid en toegankelijkheid:

Teams van FierVoeters maken altijd gebruik van het herkenbare dekje van de school waarop aangegeven is dat het een hulphond betreft.
Op het dekje van teams in opleiding is tevens een blauwe L (les) te vinden.

Hulphonden in opleiding hebben meestal dezelfde toegankelijkheidsrechten als gekeurde hulphonden (teams) zolang en zover er binnen de standaarden kan worden gewerkt.

De aanwezige QR code is bedoeld voor extra identificatie en verificatie van de status van een team en is vrij te scannen.
Er word geen persoonlijke informatie vrijgegeven.

Persoonlijke gegevens zullen nooit door ons verstrekt worden aan derden.

Wij zijn Lid van de NEN normcommissie assistentiehonden:

Momenteel word er hard gewerkt aan een Europese normering voor assistentiehonden. Ook wij vinden het belangrijk dat er goede, nieuwe en duidelijke normen en standaarden komen voor alle hulphondenscholen. Hierdoor word de kwaliteit verhoogd. Ook betekent het dat er betere wet en regelgeving kan komen op het gebied van Assistentiehonden. Dit is noodzakelijk om kwaliteit, werkwijze en een ethische verantwoorde omgang met de honden te garanderen.

Kijk voor meer informatie op de pagina van de NEN normcommissie assistentiehonden: https://nen.nl/assistentiehonden

Andere keurmerken:
Keurmerken zoals ADEU, IGDF, ADI hebben wettelijk gezien weinig tot geen waarde. Dit komt doordat deze keurmerken niet wettelijk erkend of vereist worden.