informatie voor assistentiehondenteams

Keuring en Certificering

Wij hanteren hoge standaarden bij de opleiding en keuring van hulphonden (teams).

Een team (baas en hulphond) worden goedgekeurd op het moment dat het volledig voldoet aan alle standaarden en richtlijnen. 

We volgen internationaal geaccepteerde standaarden en richtlijnen voor de opleiding van hulphonden / teams, zoals deze gehanteerd word door ADI (Assistance Dogs International) en de IGDF (International Guide Dog Federation) word aanbevolen. Wij zijn (nog) geen lid van ADI.

Wij volgen als organisatie de ontwikkelingen op het gebied van wet en regelgeving en zullen er voor zorgen dat onze deelnemers hier aan voldoen.

Klik hier om de standaarden te lezen.

Controle / Nazorg:

Wij zien ieder team jaarlijks terug voor nazorg en herkeuring, of eerder wanneer dit nodig is, bijvoorbeeld als er vragen zijn of zaken in de samenwerking die minder of niet goed gaan.

Herkenbaarheid en toegankelijkheid:

Teams van FierVoeters maken altijd gebruik van het herkenbare dekje van de school waarop aangegeven is dat het een hulphond betreft.
Op het dekje van teams in opleiding is tevens een blauwe L (les) te vinden.

Hulphonden in opleiding hebben dezelfde toegankelijkheidsrechten als gekeurde hulphonden (teams).

De aanwezige QR code is bedoeld voor extra identificatie en bevestiging van de status van het team en is vrij te scannen.
Er word geen persoonlijke informatie vrijgegeven.

Persoonlijke gegevens zullen nooit door ons verstrekt worden aan derden.

NEN normering   (Europees)

Momenteel word er hard gewerkt aan een Europese normering voor assistentiehonden, wij zijn bezig met het aanmeldingsproces zodat wij ook kunnen meewerken en denken vanuit onze ervaring.

Met het maken van nieuwe duidelijke normen betekent het dat er ook duidelijke wet en regelgeving kan komen op het gebied van Assistentiehonden. Dit is noodzakelijk om kwaliteit en een ethische werkwijze te garanderen.

De standaarden die nu gehanteerd worden zijn opgesteld door organisaties zoals ADI en IGDF. Deze organisaties en keurmerken worden in enkele landen vereist / erkend: De VS, IJsland en Australië. Binnen Nederland en Europa is dit keurmerk dus niet erkend.